Regulamin

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO NR 3

W POZNANIU

 

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 17:00 i kończy do godz. 10:00 dnia następnego.
 2. Przybywający do Schroniska (powinno to nastąpić w godz. od 17:00 do 22:00) okazują dokument tożsamości, są wpisywani do księgi meldunkowej oraz regulują należne opłaty wg obowiązującego cennika.
 3. Ze Schroniska korzystać można nie dłużej niż 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i pracowanik Schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 4. W godzinach od 10:00 do 17:00 Schronisko jest zamknięte (sprzątanie pomieszczeń).
 5. W godz. 10:00 do 17:00 obowiązuje bezwględny zakaz przebywania na terenie Schroniska.
 6. Od godz. 22:00 do 6:00 rano w Schronisku obowiązuje cisza nocna. Turyści, którzy wracają późno lub wcześnie rano wychodzą ze Schroniska nie powinni zakłócać odpoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach za wiedzą i zgodą pracownika Schroniska.
 7. W dniu wyjazdu pokój musi być opuszczony do godz. 10:00.
 8. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w oddzielnych pomieszczeniach. Rodziny, o ile są wolne pokoje o odpowiedniej ilości łóżek, kwaterowane są razem.
 9. Osoby chore zakaźnie nie mogą nocować w Schronisku.
 10. Osoby nocujące w Schronisku muszą korzystać z otrzymanego w recepcji kompletu bielizny pościelowej.
 11. Osoby nocujące w Schronisku powinny o godz. 8:00 zasłać łóżka, sprzątnęć salę noclegową oraz pomieszczenie kuchni.
 12. W Schronisku obowiązuje schludny i estetyczny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.
 13. Na terenie Schroniska obowiązuje zakaz przestawiania mebli.
 14. Picie alkoholu, używanie środków odurzających, palenie tytoniu i uprawianie gier hazardowych jest surowo zabronione. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie są wpuszczane do Schroniska. W przypadku wcześniejszej rezerwacji lub wpłaty należność za nocleg nie jest zwracana.
 15. Posługiwanie się otwartym ogniem, palenie świec itp. na terenie Schroniska jest zabronione.
 16. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Schroniska nie mogą być przyjęte na nocleg.
 17. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze Schroniska są zobowiązani dostosować się do wskazań pracownika Schroniska.
 18.  Osoby przebywające w Schronisku mogą bezpłatnie korzystać z TV I WI-FI.
 19. SCHRONISKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WNOSZONE DO SCHRONISKA RZECZY WARTOŚCIOWE I PIENIĄDZE.

 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

В ШКОЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ОБЩЕЖИТИИ № 3

(ХОСТЕЛЕ № 3) В ПОЗНАНИ

 

 1. Сутки в хостеле считаются с 17.00 до 10.00 часов следующего дня.
 2. Приём лиц в хостел осуществляется с 17.00 до 21.00 часа. Предоставление услуг производиться после регистрации у адитнтстратора, при предъявлении лицом паспорта или другого документа удостоверяющего личность. Заселение производиться только после внесения лицом оплаты по ценам, согласно утвержденного прейскуранта.
 3. Хостелом можно пользоваться не более 3 ночей подряд, а в случае наличия свободных мест решение о более длительном пребывании принимает администратор хостела.
 4. С 10.00 до 17.00 часов хостел закрыт (уборка помещений).
 5. С 10.00 до 17.00 часов запрещается пробывать лицам на территории хостела.
 6. Туристы обязаны соблюдать тишину с 22.00 до 6.00 часов. Туристы, которые приходят поздно вечером или рано утром выходят из хостела, не должны нарушать отдых остальных лиц, пребывающих на территории хостела. Нарушение ночной тишины возможно только в исключительных случаях с разрешения аминистратора хостела.
 7. В день отъезда номер должен быть освобождён до 10.00 часов.
 8. Лица мужского и женского пола селятся в отдельных помещениях. Семьи, в случае наличия свободных мест в нужнем количестве, селятся вместе.
 9. Инфекционно больным лицам запрещается ночевать в хостеле.
 10. Следует обязательно пользоваться постельным бельём, предоставлённым хостелом.
 11. Туристы проживающие в хостеле должны в 8.00 часов постлать постель, убрать комнату
  и кухонное помещение.
 12. В хостеле туристы должны чисто и эстетично одеваться, а также спокойно вести себя
  и вежливо относиться друг другу.
 13. В хостеле запрещается перемещать и переносить оборудование и мебель.
 14. В хостеле запрещается распивать алколгольные напитки, употреблять наркотики, курить сигареты и играть в азартные игры.Администрация отказывает в размещении
  и проживании гостям, находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения или под влиянием наркотиков. В случае предыдущего бронирования или оплаты, оплата
  за проживание не возвращается.
 15. В хостеле запрещается использовать открытый огонь, жечь свечи. 
 16. За нарушение правил поведения в хостеле администрация имеет право снова не принять лица в хостел.
 17. В случаях, не изложенных в Правилах проживания, а касающихся хода жизни хостела, таких как: порядок, охрана имущества, соблюдение правил культурного поведения и.т.п., лица, пользующиеся хостелом, обязаны подчиняться указаниям администратора хостела.
 18. Туристы проживающие в хостеле могут использоваться телевизором и интернетом WI-FI.
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-16 14:58:04
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 w Poznaniu
Projekt i wykonanie PTISystem.pl