Szkoła Podstawowa nr 26
im. Ryszarda Berwińskiego
w Poznaniu
ul. Berwińskiego 2/4
60-765 Poznań
tel. 61 866 35 79
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe nr 3
w Poznaniu
ul. Berwińskiego 2/4
60-765 Poznań
tel. 61 866 40 40